Manşet
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Haber Portalı.... Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Haber Portalı....

Fitoterapi

Fitoterapi:Bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi..

Fitoterapi, bitkisel kökenli ilaçların tedavide kullanılmasını araştıran bilim dalıdır.
Tarih boyunca hastalıkların tedavisinde, bitkisel tedavi ürünleri doktorların başlıca desteği olmuştur. Kimyasal ilaç sektörünün gelişmesi bitkisel ürünlerin ikinci plana atılmasına sebep olmuşsa da, bitkilerin hastalık tedavilerindeki rolü, yadsınamayacak bir gerçektir.
Yapılan çalışmalar, bitkisel ürünlerin dünyada ne kadar yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. ABD’de 18 yaş üstü toplumun %60’ı yılda en az bir kez bitkisel tedavi ürünü kullanıyor. Almanya’da tedavilerin %66’sında doktorlar hastalarına bitkisel ürünler veriyorlar. Japonya’da bu oran %70’leri buluyor.
Ülkemizde ise durum maalesef vahim boyutlarda bulunuyor. Dünya ile kıyaslandığında tedavide bitkisel ürünlerden faydalanma oranı oldukça düşük olduğu gibi, kontrolsüz reklam ve satış nedeniyle toplumsal boyutta ne kadar bitkisel ürün kullanıldığını tespit etmek de mümkün değil.
Türkiye’deki temel problem, maalesef ülkemizdeki Tıp Fakültelerinde, hekimlere bir Fitoterapi eğitimi verilmemesidir. Mezun sonrası eğitim programlarında da aynı şekilde bir Fitoterapi eğitimi bulunmuyor.
Ülkemizde hekimlerin Fitoterapi eğitimi almamaları ve bu uygulamaları kökten reddetmeleri, bitkisel ürünlerin doktor olmayan, kâr beklentisinden başka hiçbir amaçları bulunmayan, insan hayatı konusunda en ufak bir sorumluluk dahi taşımayan bir takım insanlar tarafından kötüye kullanmasına sebep oluyor.
Hekimlerin Fitoterapi bilimini reddetmeleri, bitkilerin etkinliğini yok etmez. Ama hastanın tedavisi açısından soru işaretleri doğurur: Acaba hasta hangi bitkiyi, ne şekilde kullanıyor? Bu bitkinin etkileri neler? Yan etkileri var mı? Hastanın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşime giriyor mu? Doğru bitki, doğru şekilde kullanılıyor mu?
Doğru olan yaklaşım, Fitoterapi konusunda hekimlerin eğitim alması ve bitkisel ürünlerin hekimler tarafından, bilimsel anlamda doğru şekilde uygulanarak hastalıkların tedavi edilmesidir. Ancak bu şekilde, ülkemizde bugün bitkisel ürünler konusunda yaşanan kafa karışıklığına çözüm bulunabilir.
Bitkisel ilaçlar, tüm hastalıklar için çare değildir. Hastalıkları oluşmadan önce engellemek, koruyucu tedbirleri uygulamak esas olmalıdır. Her bitki tedavi etkinliği taşımaz ve bazı bitkiler ise, sizde istenilenden farklı etki yaratabilir. Bir bitkiyi tedavi amaçlı kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza danışmalısınız.