Manşet
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Haber Portalı.... Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Haber Portalı....

Tarihçesi

Hacamat (Kupa) Tedavisi Tarihçesi

5000 yıl öncesine dayanan tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir.. Ilk yazılı kaynaklara Çin ve Mısır’da rastlanmaktadır. Çin’de bildirilen ilk yazılı kaynak Bo Shu’dur. Ebers Papirüsleri, Mısır’da bulunan ve tıbbi konuları içeren bir kaynaktır ve bu yazıtlarda kupa tedavisi, yabancı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bir uygulama olarak belirtilmektedir. Mısır’da bulunan lahetlerde kupa da dahil olmak üzere tıpta kullanılan pekçok aletin çizimleri görülür.

Hipokrat ve Galen yaş kupa tedavisi yani hacamattan bahseder. Moğol tıbbında da kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Sonrasında islam ülkeleri dahil olmak üzere tüm Dünya ülkeleri yaş kupa tedavisini güvenilir bir tedavi yöntemi olarak benimsemiş ve tedavi protokollerine sokmuştur. Antik Yunan’da Aslepios Tapınaklarında (yunan mitolojisinde tıbbın ve sağlığın tanrısına ait tapınaklar) kupalar kesici bir aletle birlikte uygulanarak fazla kanın boşaltılması için kullanılmıştır.

Prospero Alpini(1553-1617), yaş kupa tedavisiyle derinlerdeki rahatsız edici maddeleri vücuttan uzaklaştırarak, ağrıyı azalttığını, kanamaları kontrol ettiğini, adet kanamasını kolaylaştırdığını ve pekçok hastalığa iyi geldiğini belirtmektedir. Afrika ülkelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Çin’de 1500’lü yıllarda klinik etkinliği kabul edilmiş ve bilimsel bir zemin bulmuştur.

Hacamat tedavi, geleneksel Çin tıbbında yaygın kullanılmaktadır. Samuel Bayfield ve Geoffrey Chaucer’in kitapları kupa tedavisinden bahseden ilk ingilizce kaynak olması bakımından önemlidir. Geleneksel İslam tıbbında da kupa tedavisiyle ilgili detaylı bilgilere rastlamaktayız. İbn-i Sina’nın ‘Tıbbın Kanunu’ isimli eserde kupa tedavisinden bahseder.

Kuru kupanın sıcaklık oluşturduğunu, yaş kupanın sıcaklığı aldığını belirtir ve çeşitli hastalıklarda kupa tedavisiyle ilgili reçeteler vermiştir. Şerefeddin Sabuncuoğlu(1385-1470) pnömotorak(akciğerin sönmesi) hastalığını kupa uygulamasıyla tedavi etmiştir.