SAĞLIKTA SON TREND: TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

Alıntı:TÜNAYDIN GAZETESİ

GÖZLEM/YAZAR :Mert CİĞERLİ

Çevremizden de görüyoruz ki , başta  hacamat,  akupunktur,  apiterapi,  hirudoterapi gibi tamamlayıcı tıp yöntemlerine ilgi giderek artıyor.

Tamamlayıcı tıp tedavilerinde, sağlık bakanlığı yakın zamanda 15 uygulamaya izin vermişti.

Son yıllarda yalnızca ‘kupa terapisi’ olarak da bilinen hacamat değil; akupunkturdan sülüğe, apiterapiden hipnoza kadar onlarca alternatif tıp yöntemi yeniden hayatımıza girdi.

Türkiye’de geleneksel  ve tamamlayıcı tıp  (GETAT) alanındaki ihtiyaçların düzenlenmesi için 2013 yılında bir çalıştay gerçekleştirildi. 2014 yılında da 15 alanda GETAT uygulamasının yönetmeliği  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik ile amaçlananın, “insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek” olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) olarak da bilinen bu yöntemleri artık üniversite, özel ve kamu hastanelerinde tıp doktorları, diş hekimleri ve sağlık personeli uyguluyor.

GETAT Yönetmeliğine göre, uygulama merkezi ve ünitesi açılabilmesi için asgari 12 metrekare muayene ve uygulama alanı gerekiyor.

Merkezler yetkilendirildikleri alan dışında çalışamıyorlar.

Merkezlerde sertifikaları bulunmayan ve gerekli çalışma izinleri olmayan, doktor, diş hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırılamıyor

Halen kayıt dışı olarak halk arasında en çok uygulanan alternatif tıp yöntemlerinden biri olan hacamat, halk arasında pis kanı vücuttan atmak olarak biliniyor.

Türkiye’de yaklaşık yılda en az 100 bin kişinin kupa terapisi (HACAMAT) yaptırdığı tahmin ediliyor.

Peki, bu kadar çok hacamat yaptıran varken uygulayıcı sayısı ne kadar acaba ?

Sağlık Bakanlığı’ndan Kupa Uygulaması Sertifika Eğitimi alan sayısı da yaklaşık 1.500 hekim civarında olduğu ifade ediliyor…

Ayrıca hacamat tedavisini uygulayan iki farklı grup daha var. Bunlardan biri ‘ocak’ olarak tabir edilen ve ailesinden görerek öğrenenler. Diğer bir grup ise, 2007 yılından sonra hızla artış gösteren ve bu işin uygulama eğitimini alan, sayıları binlerce kişiyi bulduğu söylenilen genel halk uygulayıcıları…

Merdiven altı uygulamalar olarak tanımlanan ve eşe-dosta uygulayıcı olarak binlerce kişiyi bulduğu ifade edilen bu meraklı kesimlerin durumu böyle olunca; bu işe gönül vermiş kişilerce kurulan dernekler marifetiyle de; GETAT  ile ilgili eğitim görmüş Sağlık Bakanlığı Onaylı Uygulama Sertifikası sahibi doktorlar ile düzenlenen bilgilendirme seminerleri PROFESYONELLİĞE geçişte büyük işlev   ve talep karşısında önemde  arz ettiriyor.

Yazıma konu olan merdiven altı tabir edilen ehil olmayan GETAT uygulamaları nedeniyle,  bu alanda geçişi kolaylamak amacıyla kurulan Bilimsel Hacamat ve Tamamlayıcı Tıp Derneği sözcüsü Dr. Hamit BÖRÜ’den aldığımız bilgilere göre; bu tür sivil toplum örgütlerinin amaçlarının ‘Başta hacamat bilimi ve diğer tamamlayıcı tıp alanında geleneksel ve çağdaş sağlık bilimi alanındaki sağlık hizmeti veren ve alan kişi ve grupların tamamlayıcı tıp ve hacamat bilimi ile alakalı konularındaki bilgilerini geliştirmek ve kamuoyu oluşturmak üzere kongreler, açık oturumlar, eğitim seminerleri ve benzeri gibi bilimsel toplantılar düzenleyerek, sözlü ve yazılı yayımlar yapıp  duyurmak..’’ olduğunu ifade etti.

Ayrıca, karar verici ve yürütücü konumunda olan gerek resmi, gerekse özel kişi ve kuruluşların hacamat ve sülük tedavisi konusu başta olmak üzere geleneksel ve çağdaş sağlık bilimi alanı ile ilgili konularda aydınlatılması, daha duyarlı duruma getirilmesi ve bilimsel harekete geçirilmesi için girişimlerde bulunarak kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,’ çok önemli bir konu diye konuşan Dr. Hamit BÖRÜ, dernek bünyesinde kurulu olan HACAMAT AKADEMİSİ’nin seminerlerinde eğitim veren bir tıp doktoru olarak da, GETAT’ın merdiven altından SAĞLIKLI ORTAMLARDA uygulanmasına EVRİLMESİ İÇİN imkan yarattıklarını da  sözlerine ekledi.

DR HAMİT BÖRÜ, HACAMAT VE SÜLÜK KURSU vererek, GETET'IN MERDİVEN ALTINDAN Bakanlığın öngördüğü yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmesine KÖPRÜ olmak istediklerini ifade ediyor..

DR HAMİT BÖRÜ, HACAMAT VE SÜLÜK KURSU vererek, GETET’IN MERDİVEN ALTINDAN Bakanlığın öngördüğü yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmesine KÖPRÜ olmak istediklerini ifade ediyor..

Dr. Hamit BÖRÜ amacın, eşe-dosta uygulayıcı olarak binlerce kişiyi bulduğu ifade edilen doktor dışı bu uygulayıcılara eğitim seminerlerinde doğru bilgileri vererek, onları yasalar karşısında uyması gerekenleri öğretmenin bilgisini vererek; bu uygulama işini yasanın öngördüğü HEKİMLERİNİN ellerine teslim etmesine ön ayak olmak olduğunu aktarıyor.

Bilgisini www.hacamatakademisi.com  adresinden alabileceğiniz seminerlerin öncelikli amacının ”Geleneksel  ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri”nin sağlıksız ve bilgisiz koşullarda yapılmasını önlemek ve  DOĞRU bilgi sahibi olunmasına REHBER ve yardımcı olmak olarak ifade eden Dr. Hamit BÖRÜ’ye toplumsal sağlık ilkelerine olan duyarlılığı nedeniyle köşemden teşekkür ediyorum.